FINISTERRE – 100 disparos

FINISTERRE – 100 disparos